Nguyễn Tùng Lâm ô la la

Dù đã ghi nhận hạ nhiệt từ tháng 2, Bộ Tài chính vẫn dự báo chỉ số tiêu dùng năm nay sẽ tăng trong khoảng 3-9-4,8%, gần sát mục tiêu được Quốc hội giao là 4,5%.